Verzuimbeleid en -begeleiding

Het goed inzetten van de talenten van medewerkers kan het ziekteverzuim verlagen. Wanneer medewerkers ontevreden zijn, zullen ze niet lekker in hun vel zitten en hierdoor neemt de kans op uitval toe.

Een goed verzuimbeleid begint dan ook vanaf het moment van indiensttreding. We scannen samen het personeelsbestand en streven naar verbeteringen. Ook ondersteunen we medewerkers in een arbeidsongeschiktheidssituatie.