Functioneren en beoordelen

Het goed functioneren van medewerkers is cruciaal voor de organisatie. Echter, er is vaak weinig tijd voor persoonlijke aandacht waardoor het risico bestaat dat de talenten van de medewerker niet volledig of op een verkeerde manier worden benut. Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken is dan ook van groot belang.

We stellen graag samen met jou een plan op voor een functionerings- en beoordelingsysteem voor medewerkers.